Stop Locator

AC Transit - 14 Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - West Oakland BART

Fruitvale BART High St & Porter St/MacArthur Blvd Fruitvale Av & School St 23rd Av & E 21st St 1st Av & International Blvd 14th St & Broadway (12th St BART) West Oakland BART
6:36am 6:44am 6:52am 6:58am 7:07am 7:13am 7:26am
7:06am 7:14am 7:22am 7:28am 7:37am 7:43am 7:56am
7:36am 7:44am 7:52am 7:58am 8:07am 8:13am 8:26am
8:06am 8:15am 8:25am 8:31am 8:41am 8:47am 9:00am
8:36am 8:45am 8:55am 9:01am 9:11am 9:17am 9:30am
9:06am 9:15am 9:25am 9:31am 9:41am 9:47am 10:00am
9:36am 9:46am 9:56am 10:03am 10:14am 10:20am 10:34am
10:06am 10:16am 10:26am 10:33am 10:44am 10:50am 11:04am
10:36am 10:46am 10:56am 11:03am 11:14am 11:20am 11:34am
11:06am 11:16am 11:26am 11:33am 11:44am 11:50am 12:04pm
11:36am 11:46am 11:56am 12:03pm 12:14pm 12:20pm 12:34pm
12:06pm 12:16pm 12:27pm 12:34pm 12:45pm 12:51pm 1:05pm
12:36pm 12:46pm 12:57pm 1:04pm 1:15pm 1:21pm 1:35pm
1:06pm 1:16pm 1:27pm 1:34pm 1:45pm 1:51pm 2:05pm
1:36pm 1:46pm 1:57pm 2:04pm 2:15pm 2:21pm 2:35pm
2:06pm 2:16pm 2:27pm 2:34pm 2:45pm 2:51pm 3:05pm
2:36pm 2:46pm 2:57pm 3:04pm 3:15pm 3:21pm 3:35pm
3:06pm 3:16pm 3:27pm 3:34pm 3:45pm 3:51pm 4:05pm
3:36pm 3:46pm 3:57pm 4:04pm 4:15pm 4:21pm 4:35pm
4:06pm 4:16pm 4:27pm 4:34pm 4:45pm 4:51pm 5:05pm
4:36pm 4:46pm 4:57pm 5:04pm 5:15pm 5:21pm 5:35pm
5:06pm 5:16pm 5:27pm 5:34pm 5:45pm 5:51pm 6:05pm
5:36pm 5:46pm 5:57pm 6:04pm 6:15pm 6:21pm 6:35pm
6:06pm 6:16pm 6:26pm 6:32pm 6:42pm 6:48pm 7:01pm
6:36pm 6:46pm 6:56pm 7:02pm 7:12pm 7:18pm 7:31pm
7:06pm 7:16pm 7:26pm 7:31pm 7:40pm 7:46pm 7:59pm
7:36pm 7:46pm 7:56pm 8:01pm 8:10pm 8:16pm 8:29pm
8:06pm 8:15pm 8:25pm 8:30pm 8:39pm 8:44pm 8:56pm
8:36pm 8:45pm 8:55pm 9:00pm 9:09pm 9:14pm 9:26pm
9:06pm 9:15pm 9:25pm 9:30pm 9:39pm 9:44pm 9:56pm
9:36pm 9:45pm 9:55pm 10:00pm 10:09pm 10:14pm 10:26pm
10:06pm 10:15pm 10:25pm 10:30pm 10:39pm 10:44pm 10:56pm

Monday-Friday - Fruitvale BART

West Oakland BART 14th St & Broadway (12th St BART) 1st Av & International Blvd 23rd Av & E 23rd St Fruitvale Av & School St High St & MacArthur Blvd Fruitvale BART
6:29am 6:42am 6:47am 6:55am 7:00am 7:09am 7:19am
6:59am 7:12am 7:17am 7:25am 7:30am 7:39am 7:49am
7:29am 7:42am 7:47am 7:55am 8:00am 8:09am 8:19am
7:59am 8:12am 8:17am 8:25am 8:30am 8:39am 8:49am
8:29am 8:42am 8:48am 8:57am 9:02am 9:11am 9:23am
8:59am 9:12am 9:18am 9:27am 9:32am 9:41am 9:53am
9:29am 9:42am 9:48am 9:57am 10:02am 10:11am 10:23am
9:59am 10:12am 10:18am 10:27am 10:32am 10:41am 10:54am
10:29am 10:42am 10:48am 10:57am 11:02am 11:11am 11:24am
10:59am 11:12am 11:18am 11:27am 11:32am 11:41am 11:55am
11:29am 11:42am 11:48am 11:57am 12:02pm 12:11pm 12:25pm
11:59am 12:12pm 12:18pm 12:27pm 12:32pm 12:41pm 12:55pm
12:29pm 12:42pm 12:48pm 12:57pm 1:03pm 1:12pm 1:26pm
12:59pm 1:12pm 1:18pm 1:27pm 1:33pm 1:42pm 1:56pm
1:29pm 1:42pm 1:48pm 1:57pm 2:03pm 2:12pm 2:26pm
1:59pm 2:12pm 2:18pm 2:27pm 2:33pm 2:42pm 2:56pm
2:29pm 2:42pm 2:48pm 2:57pm 3:03pm 3:12pm 3:26pm
2:59pm 3:12pm 3:18pm 3:27pm 3:33pm 3:42pm 3:56pm
3:29pm 3:42pm 3:48pm 3:57pm 4:03pm 4:12pm 4:26pm
3:59pm 4:12pm 4:18pm 4:27pm 4:33pm 4:42pm 4:56pm
4:29pm 4:42pm 4:48pm 4:57pm 5:03pm 5:12pm 5:26pm
4:59pm 5:12pm 5:18pm 5:27pm 5:33pm 5:42pm 5:56pm
5:29pm 5:42pm 5:48pm 5:57pm 6:03pm 6:12pm 6:26pm
5:59pm 6:12pm 6:18pm 6:27pm 6:33pm 6:42pm 6:56pm
6:29pm 6:42pm 6:48pm 6:57pm 7:03pm 7:12pm 7:26pm
6:59pm 7:12pm 7:18pm 7:27pm 7:32pm 7:41pm 7:53pm
7:29pm 7:42pm 7:48pm 7:57pm 8:02pm 8:11pm 8:23pm
7:59pm 8:12pm 8:18pm 8:27pm 8:32pm 8:41pm 8:53pm
8:29pm 8:41pm 8:46pm 8:55pm 9:00pm 9:08pm 9:19pm
8:59pm 9:11pm 9:16pm 9:25pm 9:30pm 9:38pm 9:49pm
9:29pm 9:40pm 9:45pm 9:53pm 9:58pm 10:06pm 10:17pm
9:59pm 10:10pm 10:15pm 10:23pm 10:28pm 10:36pm 10:47pm
10:29pm 10:40pm 10:45pm 10:53pm 10:58pm 11:06pm 11:17pm

Saturday - West Oakland BART

Fruitvale BART High St & Porter St/MacArthur Blvd Fruitvale Av & School St 23rd Av & E 21st St 1st Av & International Blvd 14th St & Broadway (12th St BART) West Oakland BART
6:36am 6:44am 6:52am 6:58am 7:07am 7:13am 7:26am
7:06am 7:14am 7:22am 7:28am 7:37am 7:43am 7:56am
7:36am 7:44am 7:52am 7:58am 8:07am 8:13am 8:26am
8:06am 8:15am 8:25am 8:31am 8:41am 8:47am 9:00am
8:36am 8:45am 8:55am 9:01am 9:11am 9:17am 9:30am
9:06am 9:15am 9:25am 9:31am 9:41am 9:47am 10:00am
9:36am 9:46am 9:56am 10:03am 10:14am 10:20am 10:34am
10:06am 10:16am 10:26am 10:33am 10:44am 10:50am 11:04am
10:36am 10:46am 10:56am 11:03am 11:14am 11:20am 11:34am
11:06am 11:16am 11:26am 11:33am 11:44am 11:50am 12:04pm
11:36am 11:46am 11:56am 12:03pm 12:14pm 12:20pm 12:34pm
12:06pm 12:16pm 12:27pm 12:34pm 12:45pm 12:51pm 1:05pm
12:36pm 12:46pm 12:57pm 1:04pm 1:15pm 1:21pm 1:35pm
1:06pm 1:16pm 1:27pm 1:34pm 1:45pm 1:51pm 2:05pm
1:36pm 1:46pm 1:57pm 2:04pm 2:15pm 2:21pm 2:35pm
2:06pm 2:16pm 2:27pm 2:34pm 2:45pm 2:51pm 3:05pm
2:36pm 2:46pm 2:57pm 3:04pm 3:15pm 3:21pm 3:35pm
3:06pm 3:16pm 3:27pm 3:34pm 3:45pm 3:51pm 4:05pm
3:36pm 3:46pm 3:57pm 4:04pm 4:15pm 4:21pm 4:35pm
4:06pm 4:16pm 4:27pm 4:34pm 4:45pm 4:51pm 5:05pm
4:36pm 4:46pm 4:57pm 5:04pm 5:15pm 5:21pm 5:35pm
5:06pm 5:16pm 5:27pm 5:34pm 5:45pm 5:51pm 6:05pm
5:36pm 5:46pm 5:57pm 6:04pm 6:15pm 6:21pm 6:35pm
6:06pm 6:16pm 6:26pm 6:32pm 6:42pm 6:48pm 7:01pm
6:36pm 6:46pm 6:56pm 7:02pm 7:12pm 7:18pm 7:31pm
7:06pm 7:16pm 7:26pm 7:31pm 7:40pm 7:46pm 7:59pm
7:36pm 7:46pm 7:56pm 8:01pm 8:10pm 8:16pm 8:29pm
8:06pm 8:15pm 8:25pm 8:30pm 8:39pm 8:44pm 8:56pm
8:36pm 8:45pm 8:55pm 9:00pm 9:09pm 9:14pm 9:26pm
9:06pm 9:15pm 9:25pm 9:30pm 9:39pm 9:44pm 9:56pm
9:36pm 9:45pm 9:55pm 10:00pm 10:09pm 10:14pm 10:26pm
10:06pm 10:15pm 10:25pm 10:30pm 10:39pm 10:44pm 10:56pm

Saturday - Fruitvale BART

West Oakland BART 14th St & Broadway (12th St BART) 1st Av & International Blvd 23rd Av & E 23rd St Fruitvale Av & School St High St & MacArthur Blvd Fruitvale BART
6:29am 6:42am 6:47am 6:55am 7:00am 7:09am 7:19am
6:59am 7:12am 7:17am 7:25am 7:30am 7:39am 7:49am
7:29am 7:42am 7:47am 7:55am 8:00am 8:09am 8:19am
7:59am 8:12am 8:17am 8:25am 8:30am 8:39am 8:49am
8:29am 8:42am 8:48am 8:57am 9:02am 9:11am 9:23am
8:59am 9:12am 9:18am 9:27am 9:32am 9:41am 9:53am
9:29am 9:42am 9:48am 9:57am 10:02am 10:11am 10:23am
9:59am 10:12am 10:18am 10:27am 10:32am 10:41am 10:54am
10:29am 10:42am 10:48am 10:57am 11:02am 11:11am 11:24am
10:59am 11:12am 11:18am 11:27am 11:32am 11:41am 11:55am
11:29am 11:42am 11:48am 11:57am 12:02pm 12:11pm 12:25pm
11:59am 12:12pm 12:18pm 12:27pm 12:32pm 12:41pm 12:55pm
12:29pm 12:42pm 12:48pm 12:57pm 1:03pm 1:12pm 1:26pm
12:59pm 1:12pm 1:18pm 1:27pm 1:33pm 1:42pm 1:56pm
1:29pm 1:42pm 1:48pm 1:57pm 2:03pm 2:12pm 2:26pm
1:59pm 2:12pm 2:18pm 2:27pm 2:33pm 2:42pm 2:56pm
2:29pm 2:42pm 2:48pm 2:57pm 3:03pm 3:12pm 3:26pm
2:59pm 3:12pm 3:18pm 3:27pm 3:33pm 3:42pm 3:56pm
3:29pm 3:42pm 3:48pm 3:57pm 4:03pm 4:12pm 4:26pm
3:59pm 4:12pm 4:18pm 4:27pm 4:33pm 4:42pm 4:56pm
4:29pm 4:42pm 4:48pm 4:57pm 5:03pm 5:12pm 5:26pm
4:59pm 5:12pm 5:18pm 5:27pm 5:33pm 5:42pm 5:56pm
5:29pm 5:42pm 5:48pm 5:57pm 6:03pm 6:12pm 6:26pm
5:59pm 6:12pm 6:18pm 6:27pm 6:33pm 6:42pm 6:56pm
6:29pm 6:42pm 6:48pm 6:57pm 7:03pm 7:12pm 7:26pm
6:59pm 7:12pm 7:18pm 7:27pm 7:32pm 7:41pm 7:53pm
7:29pm 7:42pm 7:48pm 7:57pm 8:02pm 8:11pm 8:23pm
7:59pm 8:12pm 8:18pm 8:27pm 8:32pm 8:41pm 8:53pm
8:29pm 8:41pm 8:46pm 8:55pm 9:00pm 9:08pm 9:19pm
8:59pm 9:11pm 9:16pm 9:25pm 9:30pm 9:38pm 9:49pm
9:29pm 9:40pm 9:45pm 9:53pm 9:58pm 10:06pm 10:17pm
9:59pm 10:10pm 10:15pm 10:23pm 10:28pm 10:36pm 10:47pm
10:29pm 10:40pm 10:45pm 10:53pm 10:58pm 11:06pm 11:17pm

Sunday - West Oakland BART

Fruitvale BART High St & Porter St/MacArthur Blvd Fruitvale Av & School St 23rd Av & E 21st St 1st Av & International Blvd 14th St & Broadway (12th St BART) West Oakland BART
6:36am 6:44am 6:52am 6:58am 7:07am 7:13am 7:26am
7:06am 7:14am 7:22am 7:28am 7:37am 7:43am 7:56am
7:36am 7:44am 7:52am 7:58am 8:07am 8:13am 8:26am
8:06am 8:15am 8:25am 8:31am 8:41am 8:47am 9:00am
8:36am 8:45am 8:55am 9:01am 9:11am 9:17am 9:30am
9:06am 9:15am 9:25am 9:31am 9:41am 9:47am 10:00am
9:36am 9:46am 9:56am 10:03am 10:14am 10:20am 10:34am
10:06am 10:16am 10:26am 10:33am 10:44am 10:50am 11:04am
10:36am 10:46am 10:56am 11:03am 11:14am 11:20am 11:34am
11:06am 11:16am 11:26am 11:33am 11:44am 11:50am 12:04pm
11:36am 11:46am 11:56am 12:03pm 12:14pm 12:20pm 12:34pm
12:06pm 12:16pm 12:27pm 12:34pm 12:45pm 12:51pm 1:05pm
12:36pm 12:46pm 12:57pm 1:04pm 1:15pm 1:21pm 1:35pm
1:06pm 1:16pm 1:27pm 1:34pm 1:45pm 1:51pm 2:05pm
1:36pm 1:46pm 1:57pm 2:04pm 2:15pm 2:21pm 2:35pm
2:06pm 2:16pm 2:27pm 2:34pm 2:45pm 2:51pm 3:05pm
2:36pm 2:46pm 2:57pm 3:04pm 3:15pm 3:21pm 3:35pm
3:06pm 3:16pm 3:27pm 3:34pm 3:45pm 3:51pm 4:05pm
3:36pm 3:46pm 3:57pm 4:04pm 4:15pm 4:21pm 4:35pm
4:06pm 4:16pm 4:27pm 4:34pm 4:45pm 4:51pm 5:05pm
4:36pm 4:46pm 4:57pm 5:04pm 5:15pm 5:21pm 5:35pm
5:06pm 5:16pm 5:27pm 5:34pm 5:45pm 5:51pm 6:05pm
5:36pm 5:46pm 5:57pm 6:04pm 6:15pm 6:21pm 6:35pm
6:06pm 6:16pm 6:26pm 6:32pm 6:42pm 6:48pm 7:01pm
6:36pm 6:46pm 6:56pm 7:02pm 7:12pm 7:18pm 7:31pm
7:06pm 7:16pm 7:26pm 7:31pm 7:40pm 7:46pm 7:59pm
7:36pm 7:46pm 7:56pm 8:01pm 8:10pm 8:16pm 8:29pm
8:06pm 8:15pm 8:25pm 8:30pm 8:39pm 8:44pm 8:56pm
8:36pm 8:45pm 8:55pm 9:00pm 9:09pm 9:14pm 9:26pm
9:06pm 9:15pm 9:25pm 9:30pm 9:39pm 9:44pm 9:56pm
9:36pm 9:45pm 9:55pm 10:00pm 10:09pm 10:14pm 10:26pm
10:06pm 10:15pm 10:25pm 10:30pm 10:39pm 10:44pm 10:56pm

Sunday - Fruitvale BART

West Oakland BART 14th St & Broadway (12th St BART) 1st Av & International Blvd 23rd Av & E 23rd St Fruitvale Av & School St High St & MacArthur Blvd Fruitvale BART
6:29am 6:42am 6:47am 6:55am 7:00am 7:09am 7:19am
6:59am 7:12am 7:17am 7:25am 7:30am 7:39am 7:49am
7:29am 7:42am 7:47am 7:55am 8:00am 8:09am 8:19am
7:59am 8:12am 8:17am 8:25am 8:30am 8:39am 8:49am
8:29am 8:42am 8:48am 8:57am 9:02am 9:11am 9:23am
8:59am 9:12am 9:18am 9:27am 9:32am 9:41am 9:53am
9:29am 9:42am 9:48am 9:57am 10:02am 10:11am 10:23am
9:59am 10:12am 10:18am 10:27am 10:32am 10:41am 10:54am
10:29am 10:42am 10:48am 10:57am 11:02am 11:11am 11:24am
10:59am 11:12am 11:18am 11:27am 11:32am 11:41am 11:55am
11:29am 11:42am 11:48am 11:57am 12:02pm 12:11pm 12:25pm
11:59am 12:12pm 12:18pm 12:27pm 12:32pm 12:41pm 12:55pm
12:29pm 12:42pm 12:48pm 12:57pm 1:03pm 1:12pm 1:26pm
12:59pm 1:12pm 1:18pm 1:27pm 1:33pm 1:42pm 1:56pm
1:29pm 1:42pm 1:48pm 1:57pm 2:03pm 2:12pm 2:26pm
1:59pm 2:12pm 2:18pm 2:27pm 2:33pm 2:42pm 2:56pm
2:29pm 2:42pm 2:48pm 2:57pm 3:03pm 3:12pm 3:26pm
2:59pm 3:12pm 3:18pm 3:27pm 3:33pm 3:42pm 3:56pm
3:29pm 3:42pm 3:48pm 3:57pm 4:03pm 4:12pm 4:26pm
3:59pm 4:12pm 4:18pm 4:27pm 4:33pm 4:42pm 4:56pm
4:29pm 4:42pm 4:48pm 4:57pm 5:03pm 5:12pm 5:26pm
4:59pm 5:12pm 5:18pm 5:27pm 5:33pm 5:42pm 5:56pm
5:29pm 5:42pm 5:48pm 5:57pm 6:03pm 6:12pm 6:26pm
5:59pm 6:12pm 6:18pm 6:27pm 6:33pm 6:42pm 6:56pm
6:29pm 6:42pm 6:48pm 6:57pm 7:03pm 7:12pm 7:26pm
6:59pm 7:12pm 7:18pm 7:27pm 7:32pm 7:41pm 7:53pm
7:29pm 7:42pm 7:48pm 7:57pm 8:02pm 8:11pm 8:23pm
7:59pm 8:12pm 8:18pm 8:27pm 8:32pm 8:41pm 8:53pm
8:29pm 8:41pm 8:46pm 8:55pm 9:00pm 9:08pm 9:19pm
8:59pm 9:11pm 9:16pm 9:25pm 9:30pm 9:38pm 9:49pm
9:29pm 9:40pm 9:45pm 9:53pm 9:58pm 10:06pm 10:17pm
9:59pm 10:10pm 10:15pm 10:23pm 10:28pm 10:36pm 10:47pm
10:29pm 10:40pm 10:45pm 10:53pm 10:58pm 11:06pm 11:17pm