Stop Locator

AC Transit - 54 Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Merritt College

Fruitvale BART 35th Av & International Blvd 35th Av & Brookdale Av 35th Av & MacArthur Blvd Campus Dr & Merritt College
5:52am 5:54am 5:57am 6:00am 6:05am
6:07am 6:09am 6:12am 6:15am 6:20am
6:22am 6:24am 6:27am 6:30am 6:35am
6:37am 6:39am 6:42am 6:45am 6:50am
6:52am 6:54am 6:57am 7:00am 7:05am
7:07am 7:09am 7:12am 7:15am 7:20am
7:22am 7:24am 7:27am 7:30am 7:35am
7:37am 7:39am 7:42am 7:45am 7:50am
7:52am 7:54am 7:57am 8:00am 8:05am
8:07am 8:09am 8:12am 8:15am 8:20am
8:22am 8:24am 8:27am 8:30am 8:35am
8:37am 8:40am 8:43am 8:47am 8:52am
8:52am 8:55am 8:58am 9:02am 9:07am
9:07am 9:10am 9:13am 9:17am 9:22am
9:22am 9:25am 9:28am 9:32am 9:37am
9:37am 9:40am 9:44am 9:48am 9:53am
9:52am 9:55am 9:59am 10:03am 10:08am
10:07am 10:10am 10:14am 10:18am 10:23am
10:22am 10:25am 10:29am 10:33am 10:38am
10:37am 10:40am 10:44am 10:48am 10:54am
10:52am 10:55am 10:59am 11:03am 11:09am
11:07am 11:10am 11:14am 11:18am 11:24am
11:22am 11:25am 11:29am 11:33am 11:39am
11:37am 11:40am 11:44am 11:48am 11:54am
11:52am 11:55am 11:59am 12:03pm 12:09pm
12:07pm 12:10pm 12:14pm 12:18pm 12:24pm
12:22pm 12:25pm 12:29pm 12:33pm 12:39pm
12:37pm 12:40pm 12:44pm 12:48pm 12:54pm
12:52pm 12:55pm 12:59pm 1:03pm 1:09pm
1:07pm 1:10pm 1:14pm 1:18pm 1:25pm
1:22pm 1:25pm 1:29pm 1:33pm 1:40pm
1:37pm 1:40pm 1:44pm 1:48pm 1:55pm
1:52pm 1:55pm 1:59pm 2:03pm 2:10pm
2:07pm 2:10pm 2:14pm 2:18pm 2:25pm
2:22pm 2:25pm 2:29pm 2:33pm 2:40pm
2:37pm 2:40pm 2:44pm 2:48pm 2:55pm
2:52pm 2:55pm 2:59pm 3:03pm 3:10pm
3:07pm 3:10pm 3:15pm 3:19pm 3:26pm
3:22pm 3:25pm 3:30pm 3:34pm 3:41pm
3:37pm 3:40pm 3:45pm 3:49pm 3:56pm
Fruitvale BART 35th Av & International Blvd 35th Av & Brookdale Av 35th Av & MacArthur Blvd Campus Dr & Merritt College
3:52pm 3:55pm 4:00pm 4:04pm 4:11pm
4:07pm 4:10pm 4:15pm 4:19pm 4:26pm
4:22pm 4:25pm 4:30pm 4:34pm 4:41pm
4:37pm 4:40pm 4:45pm 4:49pm 4:56pm
4:52pm 4:55pm 5:00pm 5:04pm 5:11pm
5:07pm 5:10pm 5:15pm 5:19pm 5:26pm
5:22pm 5:25pm 5:30pm 5:34pm 5:41pm
5:37pm 5:40pm 5:44pm 5:47pm 5:54pm
5:52pm 5:55pm 5:59pm 6:02pm 6:09pm
6:07pm 6:10pm 6:14pm 6:17pm 6:24pm
6:22pm 6:25pm 6:29pm 6:32pm 6:39pm
6:37pm 6:40pm 6:44pm 6:47pm 6:54pm
6:52pm 6:55pm 6:59pm 7:02pm 7:09pm
7:07pm 7:10pm 7:14pm 7:17pm 7:24pm
7:22pm 7:25pm 7:29pm 7:32pm 7:39pm
7:37pm 7:40pm 7:44pm 7:47pm 7:54pm
7:52pm 7:55pm 7:59pm 8:02pm 8:09pm
8:07pm 8:10pm 8:14pm 8:17pm 8:24pm
8:22pm 8:25pm 8:29pm 8:32pm 8:39pm
8:37pm 8:40pm 8:44pm 8:47pm 8:54pm
8:52pm 8:55pm 8:59pm 9:02pm 9:09pm
9:07pm 9:10pm 9:14pm 9:17pm 9:24pm
9:22pm 9:25pm 9:29pm 9:32pm 9:39pm
9:37pm 9:40pm 9:44pm 9:47pm 9:54pm
9:52pm 9:55pm 9:59pm 10:02pm 10:09pm

Monday-Friday - Fruitvale BART

Campus Dr & Merritt College 35th Av & MacArthur Blvd 35th Av & Brookdale Av 35th Av & International Blvd Fruitvale BART
6:08am 6:15am 6:17am 6:23am 6:24am
6:23am 6:30am 6:32am 6:38am 6:39am
6:38am 6:45am 6:47am 6:53am 6:54am
6:53am 7:00am 7:02am 7:08am 7:09am
7:08am 7:15am 7:17am 7:23am 7:24am
7:23am 7:30am 7:32am 7:38am 7:39am
7:38am 7:45am 7:47am 7:53am 7:54am
7:53am 8:00am 8:02am 8:08am 8:09am
8:08am 8:15am 8:17am 8:23am 8:24am
8:23am 8:30am 8:32am 8:38am 8:39am
8:38am 8:45am 8:47am 8:53am 8:54am
8:53am 9:00am 9:02am 9:08am 9:09am
9:08am 9:15am 9:17am 9:23am 9:24am
9:23am 9:30am 9:32am 9:38am 9:39am
9:38am 9:45am 9:47am 9:53am 9:54am
9:53am 10:00am 10:02am 10:08am 10:09am
10:07am 10:14am 10:17am 10:23am 10:24am
10:22am 10:29am 10:32am 10:38am 10:39am
10:37am 10:44am 10:47am 10:53am 10:54am
10:52am 10:59am 11:02am 11:08am 11:09am
11:08am 11:15am 11:18am 11:23am 11:24am
11:23am 11:30am 11:33am 11:38am 11:39am
11:38am 11:45am 11:48am 11:53am 11:54am
11:53am 12:00pm 12:03pm 12:08pm 12:09pm
12:08pm 12:15pm 12:18pm 12:23pm 12:24pm
12:23pm 12:30pm 12:33pm 12:38pm 12:39pm
12:38pm 12:45pm 12:48pm 12:53pm 12:54pm
12:53pm 1:00pm 1:03pm 1:08pm 1:09pm
1:07pm 1:15pm 1:18pm 1:23pm 1:24pm
1:22pm 1:30pm 1:33pm 1:38pm 1:39pm
1:37pm 1:45pm 1:48pm 1:53pm 1:54pm
1:52pm 2:00pm 2:03pm 2:08pm 2:09pm
2:07pm 2:15pm 2:18pm 2:23pm 2:24pm
2:22pm 2:30pm 2:33pm 2:38pm 2:39pm
2:37pm 2:45pm 2:48pm 2:53pm 2:54pm
2:52pm 3:00pm 3:03pm 3:08pm 3:09pm
3:08pm 3:15pm 3:18pm 3:23pm 3:24pm
3:23pm 3:30pm 3:33pm 3:38pm 3:39pm
3:38pm 3:45pm 3:48pm 3:53pm 3:54pm
3:53pm 4:00pm 4:03pm 4:08pm 4:09pm
Campus Dr & Merritt College 35th Av & MacArthur Blvd 35th Av & Brookdale Av 35th Av & International Blvd Fruitvale BART
4:08pm 4:15pm 4:18pm 4:23pm 4:24pm
4:23pm 4:30pm 4:33pm 4:38pm 4:39pm
4:38pm 4:45pm 4:48pm 4:53pm 4:54pm
4:53pm 5:00pm 5:03pm 5:08pm 5:09pm
5:09pm 5:16pm 5:18pm 5:23pm 5:24pm
5:24pm 5:31pm 5:33pm 5:38pm 5:39pm
5:39pm 5:46pm 5:48pm 5:53pm 5:54pm
5:54pm 6:01pm 6:03pm 6:08pm 6:09pm
6:09pm 6:16pm 6:18pm 6:23pm 6:24pm
6:24pm 6:31pm 6:33pm 6:38pm 6:39pm
6:39pm 6:46pm 6:48pm 6:53pm 6:54pm
6:54pm 7:01pm 7:03pm 7:08pm 7:09pm
7:09pm 7:16pm 7:18pm 7:23pm 7:24pm
7:24pm 7:31pm 7:33pm 7:38pm 7:39pm
7:39pm 7:46pm 7:48pm 7:53pm 7:54pm
7:54pm 8:01pm 8:03pm 8:08pm 8:09pm
8:09pm 8:16pm 8:18pm 8:23pm 8:24pm
8:24pm 8:31pm 8:33pm 8:38pm 8:39pm
8:39pm 8:46pm 8:48pm 8:53pm 8:54pm
8:54pm 9:01pm 9:03pm 9:08pm 9:09pm
9:09pm 9:16pm 9:18pm 9:23pm 9:24pm
9:24pm 9:31pm 9:33pm 9:38pm 9:39pm
9:39pm 9:46pm 9:48pm 9:53pm 9:54pm
9:54pm 10:01pm 10:03pm 10:08pm 10:09pm
10:09pm 10:16pm 10:18pm 10:23pm 10:24pm
10:24pm 10:31pm 10:33pm 10:38pm 10:39pm

Saturday - Merritt College

Fruitvale BART 35th Av & International Blvd 35th Av & Brookdale Av 35th Av & MacArthur Blvd Campus Dr & Merritt College
7:35am 7:37am 7:40am 7:43am 7:48am
8:05am 8:07am 8:10am 8:13am 8:18am
8:35am 8:38am 8:41am 8:45am 8:50am
9:05am 9:08am 9:11am 9:15am 9:20am
9:35am 9:38am 9:42am 9:46am 9:51am
10:05am 10:08am 10:12am 10:16am 10:21am
10:35am 10:38am 10:42am 10:46am 10:52am
11:05am 11:08am 11:12am 11:16am 11:22am
11:35am 11:38am 11:42am 11:46am 11:52am
12:05pm 12:08pm 12:12pm 12:16pm 12:22pm
12:35pm 12:38pm 12:42pm 12:46pm 12:52pm
1:05pm 1:08pm 1:12pm 1:16pm 1:23pm
1:35pm 1:38pm 1:42pm 1:46pm 1:53pm
2:05pm 2:08pm 2:12pm 2:16pm 2:23pm
2:35pm 2:38pm 2:42pm 2:46pm 2:53pm
3:05pm 3:08pm 3:13pm 3:17pm 3:24pm
3:35pm 3:38pm 3:43pm 3:47pm 3:54pm
4:05pm 4:08pm 4:13pm 4:17pm 4:24pm
4:35pm 4:38pm 4:43pm 4:47pm 4:54pm
5:05pm 5:08pm 5:13pm 5:17pm 5:24pm
5:35pm 5:38pm 5:42pm 5:45pm 5:52pm
6:05pm 6:08pm 6:12pm 6:15pm 6:22pm
6:35pm 6:38pm 6:42pm 6:45pm 6:52pm
7:05pm 7:08pm 7:12pm 7:15pm 7:22pm

Saturday - Fruitvale BART

Campus Dr & Merritt College 35th Av & MacArthur Blvd 35th Av & Brookdale Av 35th Av & International Blvd Fruitvale BART
8:00am 8:07am 8:09am 8:15am 8:16am
8:30am 8:37am 8:39am 8:45am 8:46am
9:00am 9:07am 9:09am 9:15am 9:16am
9:30am 9:37am 9:39am 9:45am 9:46am
10:00am 10:07am 10:10am 10:16am 10:17am
10:30am 10:37am 10:40am 10:46am 10:47am
11:00am 11:07am 11:10am 11:15am 11:16am
11:30am 11:37am 11:40am 11:45am 11:46am
12:00pm 12:07pm 12:10pm 12:15pm 12:16pm
12:30pm 12:37pm 12:40pm 12:45pm 12:46pm
1:00pm 1:08pm 1:11pm 1:16pm 1:17pm
1:30pm 1:38pm 1:41pm 1:46pm 1:47pm
2:00pm 2:08pm 2:11pm 2:16pm 2:17pm
2:30pm 2:38pm 2:41pm 2:46pm 2:47pm
3:00pm 3:07pm 3:10pm 3:15pm 3:16pm
3:30pm 3:37pm 3:40pm 3:45pm 3:46pm
4:00pm 4:07pm 4:10pm 4:15pm 4:16pm
4:30pm 4:37pm 4:40pm 4:45pm 4:46pm
5:00pm 5:07pm 5:09pm 5:14pm 5:15pm
5:30pm 5:37pm 5:39pm 5:44pm 5:45pm
6:00pm 6:07pm 6:09pm 6:14pm 6:15pm
6:30pm 6:37pm 6:39pm 6:44pm 6:45pm
7:00pm 7:07pm 7:09pm 7:14pm 7:15pm
7:30pm 7:37pm 7:39pm 7:44pm 7:45pm

Sunday - Merritt College

Fruitvale BART 35th Av & International Blvd 35th Av & Brookdale Av 35th Av & MacArthur Blvd Campus Dr & Merritt College
7:35am 7:37am 7:40am 7:43am 7:48am
8:05am 8:07am 8:10am 8:13am 8:18am
8:35am 8:38am 8:41am 8:45am 8:50am
9:05am 9:08am 9:11am 9:15am 9:20am
9:35am 9:38am 9:42am 9:46am 9:51am
10:05am 10:08am 10:12am 10:16am 10:21am
10:35am 10:38am 10:42am 10:46am 10:52am
11:05am 11:08am 11:12am 11:16am 11:22am
11:35am 11:38am 11:42am 11:46am 11:52am
12:05pm 12:08pm 12:12pm 12:16pm 12:22pm
12:35pm 12:38pm 12:42pm 12:46pm 12:52pm
1:05pm 1:08pm 1:12pm 1:16pm 1:23pm
1:35pm 1:38pm 1:42pm 1:46pm 1:53pm
2:05pm 2:08pm 2:12pm 2:16pm 2:23pm
2:35pm 2:38pm 2:42pm 2:46pm 2:53pm
3:05pm 3:08pm 3:13pm 3:17pm 3:24pm
3:35pm 3:38pm 3:43pm 3:47pm 3:54pm
4:05pm 4:08pm 4:13pm 4:17pm 4:24pm
4:35pm 4:38pm 4:43pm 4:47pm 4:54pm
5:05pm 5:08pm 5:13pm 5:17pm 5:24pm
5:35pm 5:38pm 5:42pm 5:45pm 5:52pm
6:05pm 6:08pm 6:12pm 6:15pm 6:22pm
6:35pm 6:38pm 6:42pm 6:45pm 6:52pm
7:05pm 7:08pm 7:12pm 7:15pm 7:22pm

Sunday - Fruitvale BART

Campus Dr & Merritt College 35th Av & MacArthur Blvd 35th Av & Brookdale Av 35th Av & International Blvd Fruitvale BART
8:00am 8:07am 8:09am 8:15am 8:16am
8:30am 8:37am 8:39am 8:45am 8:46am
9:00am 9:07am 9:09am 9:15am 9:16am
9:30am 9:37am 9:39am 9:45am 9:46am
10:00am 10:07am 10:10am 10:16am 10:17am
10:30am 10:37am 10:40am 10:46am 10:47am
11:00am 11:07am 11:10am 11:15am 11:16am
11:30am 11:37am 11:40am 11:45am 11:46am
12:00pm 12:07pm 12:10pm 12:15pm 12:16pm
12:30pm 12:37pm 12:40pm 12:45pm 12:46pm
1:00pm 1:08pm 1:11pm 1:16pm 1:17pm
1:30pm 1:38pm 1:41pm 1:46pm 1:47pm
2:00pm 2:08pm 2:11pm 2:16pm 2:17pm
2:30pm 2:38pm 2:41pm 2:46pm 2:47pm
3:00pm 3:07pm 3:10pm 3:15pm 3:16pm
3:30pm 3:37pm 3:40pm 3:45pm 3:46pm
4:00pm 4:07pm 4:10pm 4:15pm 4:16pm
4:30pm 4:37pm 4:40pm 4:45pm 4:46pm
5:00pm 5:07pm 5:09pm 5:14pm 5:15pm
5:30pm 5:37pm 5:39pm 5:44pm 5:45pm
6:00pm 6:07pm 6:09pm 6:14pm 6:15pm
6:30pm 6:37pm 6:39pm 6:44pm 6:45pm
7:00pm 7:07pm 7:09pm 7:14pm 7:15pm
7:30pm 7:37pm 7:39pm 7:44pm 7:45pm