Stop Locator

AC Transit - 54 Schedule

Instructions: Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Merritt College

Fruitvale BART 35th Av & International Blvd 35th Av & Brookdale Av 35th Av & MacArthur Blvd Campus Dr & Merritt College
7:35am 7:37am 7:40am 7:43am 7:48am
8:05am 8:07am 8:10am 8:13am 8:18am
8:35am 8:38am 8:41am 8:45am 8:50am
9:05am 9:08am 9:11am 9:15am 9:20am
9:35am 9:38am 9:42am 9:46am 9:51am
10:05am 10:08am 10:12am 10:16am 10:21am
10:35am 10:38am 10:42am 10:46am 10:52am
11:05am 11:08am 11:12am 11:16am 11:22am
11:35am 11:38am 11:42am 11:46am 11:52am
12:05pm 12:08pm 12:12pm 12:16pm 12:22pm
12:35pm 12:38pm 12:42pm 12:46pm 12:52pm
1:05pm 1:08pm 1:12pm 1:16pm 1:23pm
1:35pm 1:38pm 1:42pm 1:46pm 1:53pm
2:05pm 2:08pm 2:12pm 2:16pm 2:23pm
2:35pm 2:38pm 2:42pm 2:46pm 2:53pm
3:05pm 3:08pm 3:13pm 3:17pm 3:24pm
3:35pm 3:38pm 3:43pm 3:47pm 3:54pm
4:05pm 4:08pm 4:13pm 4:17pm 4:24pm
4:35pm 4:38pm 4:43pm 4:47pm 4:54pm
5:05pm 5:08pm 5:13pm 5:17pm 5:24pm
5:35pm 5:38pm 5:42pm 5:45pm 5:52pm
6:05pm 6:08pm 6:12pm 6:15pm 6:22pm
6:35pm 6:38pm 6:42pm 6:45pm 6:52pm
7:05pm 7:08pm 7:12pm 7:15pm 7:22pm

Monday-Friday - Fruitvale BART

Campus Dr & Merritt College 35th Av & MacArthur Blvd 35th Av & Brookdale Av 35th Av & International Blvd Fruitvale BART
8:00am 8:07am 8:09am 8:15am 8:16am
8:30am 8:37am 8:39am 8:45am 8:46am
9:00am 9:07am 9:09am 9:15am 9:16am
9:30am 9:37am 9:39am 9:45am 9:46am
10:00am 10:07am 10:10am 10:16am 10:17am
10:30am 10:37am 10:40am 10:46am 10:47am
11:00am 11:07am 11:10am 11:15am 11:16am
11:30am 11:37am 11:40am 11:45am 11:46am
12:00pm 12:07pm 12:10pm 12:15pm 12:16pm
12:30pm 12:37pm 12:40pm 12:45pm 12:46pm
1:00pm 1:08pm 1:11pm 1:16pm 1:17pm
1:30pm 1:38pm 1:41pm 1:46pm 1:47pm
2:00pm 2:08pm 2:11pm 2:16pm 2:17pm
2:30pm 2:38pm 2:41pm 2:46pm 2:47pm
3:00pm 3:07pm 3:10pm 3:15pm 3:16pm
3:30pm 3:37pm 3:40pm 3:45pm 3:46pm
4:00pm 4:07pm 4:10pm 4:15pm 4:16pm
4:30pm 4:37pm 4:40pm 4:45pm 4:46pm
5:00pm 5:07pm 5:09pm 5:14pm 5:15pm
5:30pm 5:37pm 5:39pm 5:44pm 5:45pm
6:00pm 6:07pm 6:09pm 6:14pm 6:15pm
6:30pm 6:37pm 6:39pm 6:44pm 6:45pm
7:00pm 7:07pm 7:09pm 7:14pm 7:15pm
7:30pm 7:37pm 7:39pm 7:44pm 7:45pm

Saturday - Merritt College

Fruitvale BART 35th Av & International Blvd 35th Av & Brookdale Av 35th Av & MacArthur Blvd Campus Dr & Merritt College
7:35am 7:37am 7:40am 7:43am 7:48am
8:05am 8:07am 8:10am 8:13am 8:18am
8:35am 8:38am 8:41am 8:45am 8:50am
9:05am 9:08am 9:11am 9:15am 9:20am
9:35am 9:38am 9:42am 9:46am 9:51am
10:05am 10:08am 10:12am 10:16am 10:21am
10:35am 10:38am 10:42am 10:46am 10:52am
11:05am 11:08am 11:12am 11:16am 11:22am
11:35am 11:38am 11:42am 11:46am 11:52am
12:05pm 12:08pm 12:12pm 12:16pm 12:22pm
12:35pm 12:38pm 12:42pm 12:46pm 12:52pm
1:05pm 1:08pm 1:12pm 1:16pm 1:23pm
1:35pm 1:38pm 1:42pm 1:46pm 1:53pm
2:05pm 2:08pm 2:12pm 2:16pm 2:23pm
2:35pm 2:38pm 2:42pm 2:46pm 2:53pm
3:05pm 3:08pm 3:13pm 3:17pm 3:24pm
3:35pm 3:38pm 3:43pm 3:47pm 3:54pm
4:05pm 4:08pm 4:13pm 4:17pm 4:24pm
4:35pm 4:38pm 4:43pm 4:47pm 4:54pm
5:05pm 5:08pm 5:13pm 5:17pm 5:24pm
5:35pm 5:38pm 5:42pm 5:45pm 5:52pm
6:05pm 6:08pm 6:12pm 6:15pm 6:22pm
6:35pm 6:38pm 6:42pm 6:45pm 6:52pm
7:05pm 7:08pm 7:12pm 7:15pm 7:22pm

Saturday - Fruitvale BART

Campus Dr & Merritt College 35th Av & MacArthur Blvd 35th Av & Brookdale Av 35th Av & International Blvd Fruitvale BART
8:00am 8:07am 8:09am 8:15am 8:16am
8:30am 8:37am 8:39am 8:45am 8:46am
9:00am 9:07am 9:09am 9:15am 9:16am
9:30am 9:37am 9:39am 9:45am 9:46am
10:00am 10:07am 10:10am 10:16am 10:17am
10:30am 10:37am 10:40am 10:46am 10:47am
11:00am 11:07am 11:10am 11:15am 11:16am
11:30am 11:37am 11:40am 11:45am 11:46am
12:00pm 12:07pm 12:10pm 12:15pm 12:16pm
12:30pm 12:37pm 12:40pm 12:45pm 12:46pm
1:00pm 1:08pm 1:11pm 1:16pm 1:17pm
1:30pm 1:38pm 1:41pm 1:46pm 1:47pm
2:00pm 2:08pm 2:11pm 2:16pm 2:17pm
2:30pm 2:38pm 2:41pm 2:46pm 2:47pm
3:00pm 3:07pm 3:10pm 3:15pm 3:16pm
3:30pm 3:37pm 3:40pm 3:45pm 3:46pm
4:00pm 4:07pm 4:10pm 4:15pm 4:16pm
4:30pm 4:37pm 4:40pm 4:45pm 4:46pm
5:00pm 5:07pm 5:09pm 5:14pm 5:15pm
5:30pm 5:37pm 5:39pm 5:44pm 5:45pm
6:00pm 6:07pm 6:09pm 6:14pm 6:15pm
6:30pm 6:37pm 6:39pm 6:44pm 6:45pm
7:00pm 7:07pm 7:09pm 7:14pm 7:15pm
7:30pm 7:37pm 7:39pm 7:44pm 7:45pm

Sunday - Merritt College

Fruitvale BART 35th Av & International Blvd 35th Av & Brookdale Av 35th Av & MacArthur Blvd Campus Dr & Merritt College
7:35am 7:37am 7:40am 7:43am 7:48am
8:05am 8:07am 8:10am 8:13am 8:18am
8:35am 8:38am 8:41am 8:45am 8:50am
9:05am 9:08am 9:11am 9:15am 9:20am
9:35am 9:38am 9:42am 9:46am 9:51am
10:05am 10:08am 10:12am 10:16am 10:21am
10:35am 10:38am 10:42am 10:46am 10:52am
11:05am 11:08am 11:12am 11:16am 11:22am
11:35am 11:38am 11:42am 11:46am 11:52am
12:05pm 12:08pm 12:12pm 12:16pm 12:22pm
12:35pm 12:38pm 12:42pm 12:46pm 12:52pm
1:05pm 1:08pm 1:12pm 1:16pm 1:23pm
1:35pm 1:38pm 1:42pm 1:46pm 1:53pm
2:05pm 2:08pm 2:12pm 2:16pm 2:23pm
2:35pm 2:38pm 2:42pm 2:46pm 2:53pm
3:05pm 3:08pm 3:13pm 3:17pm 3:24pm
3:35pm 3:38pm 3:43pm 3:47pm 3:54pm
4:05pm 4:08pm 4:13pm 4:17pm 4:24pm
4:35pm 4:38pm 4:43pm 4:47pm 4:54pm
5:05pm 5:08pm 5:13pm 5:17pm 5:24pm
5:35pm 5:38pm 5:42pm 5:45pm 5:52pm
6:05pm 6:08pm 6:12pm 6:15pm 6:22pm
6:35pm 6:38pm 6:42pm 6:45pm 6:52pm
7:05pm 7:08pm 7:12pm 7:15pm 7:22pm

Sunday - Fruitvale BART

Campus Dr & Merritt College 35th Av & MacArthur Blvd 35th Av & Brookdale Av 35th Av & International Blvd Fruitvale BART
8:00am 8:07am 8:09am 8:15am 8:16am
8:30am 8:37am 8:39am 8:45am 8:46am
9:00am 9:07am 9:09am 9:15am 9:16am
9:30am 9:37am 9:39am 9:45am 9:46am
10:00am 10:07am 10:10am 10:16am 10:17am
10:30am 10:37am 10:40am 10:46am 10:47am
11:00am 11:07am 11:10am 11:15am 11:16am
11:30am 11:37am 11:40am 11:45am 11:46am
12:00pm 12:07pm 12:10pm 12:15pm 12:16pm
12:30pm 12:37pm 12:40pm 12:45pm 12:46pm
1:00pm 1:08pm 1:11pm 1:16pm 1:17pm
1:30pm 1:38pm 1:41pm 1:46pm 1:47pm
2:00pm 2:08pm 2:11pm 2:16pm 2:17pm
2:30pm 2:38pm 2:41pm 2:46pm 2:47pm
3:00pm 3:07pm 3:10pm 3:15pm 3:16pm
3:30pm 3:37pm 3:40pm 3:45pm 3:46pm
4:00pm 4:07pm 4:10pm 4:15pm 4:16pm
4:30pm 4:37pm 4:40pm 4:45pm 4:46pm
5:00pm 5:07pm 5:09pm 5:14pm 5:15pm
5:30pm 5:37pm 5:39pm 5:44pm 5:45pm
6:00pm 6:07pm 6:09pm 6:14pm 6:15pm
6:30pm 6:37pm 6:39pm 6:44pm 6:45pm
7:00pm 7:07pm 7:09pm 7:14pm 7:15pm
7:30pm 7:37pm 7:39pm 7:44pm 7:45pm