Stop Locator

AC Transit - 96 Schedule

Instructions:Click/Tap to highlight the row & column. Scroll/Swipe left and right for longer schedules.

Monday-Friday - Lower Diamond

W Ranger Av & #650 Atlantic Av & Webster St 11th St & Broadway (12th St BART) Madison St & 9th St 15th Av & E 17th St Montana St & Fruitvale Av
06:20am 06:32am 06:47am 06:51am 07:00am 07:07am
06:50am 07:02am 07:17am 07:21am 07:30am 07:37am
07:20am 07:32am 07:47am 07:51am 08:00am 08:07am
07:50am 08:02am 08:17am 08:21am 08:30am 08:39am
08:20am 08:32am 08:47am 08:51am 09:00am 09:09am
08:50am 09:02am 09:17am 09:21am 09:30am 09:39am
09:20am 09:32am 09:47am 09:51am 10:00am 10:09am
09:50am 10:02am 10:17am 10:21am 10:30am 10:39am
10:20am 10:32am 10:47am 10:51am 11:00am 11:09am
10:50am 11:02am 11:17am 11:21am 11:30am 11:39am
11:20am 11:32am 11:47am 11:51am 12:00pm 12:09pm
11:50am 12:02pm 12:17pm 12:21pm 12:30pm 12:39pm
12:20pm 12:32pm 12:47pm 12:52pm 01:01pm 01:11pm
12:50pm 01:02pm 01:17pm 01:22pm 01:31pm 01:41pm
01:20pm 01:32pm 01:47pm 01:52pm 02:01pm 02:11pm
01:50pm 02:02pm 02:17pm 02:22pm 02:31pm 02:41pm
02:20pm 02:32pm 02:47pm 02:52pm 03:01pm 03:11pm
02:50pm 03:01pm 03:16pm 03:21pm 03:30pm 03:40pm
03:20pm 03:31pm 03:46pm 03:51pm 04:00pm 04:10pm
03:50pm 04:01pm 04:15pm 04:20pm 04:30pm 04:40pm
04:20pm 04:31pm 04:45pm 04:50pm 05:00pm 05:11pm
04:50pm 05:01pm 05:15pm 05:20pm 05:30pm 05:41pm
05:20pm 05:31pm 05:45pm 05:50pm 06:00pm 06:11pm
05:50pm 06:01pm 06:15pm 06:20pm 06:30pm 06:41pm
06:20pm 06:31pm 06:44pm 06:49pm 06:59pm 07:10pm
06:50pm 07:01pm 07:14pm 07:19pm 07:27pm 07:36pm
07:20pm 07:31pm 07:44pm 07:48pm 07:56pm 08:05pm
07:50pm 08:01pm 08:14pm 08:18pm 08:26pm 08:35pm
08:20pm 08:31pm 08:44pm 08:48pm 08:56pm 09:05pm
08:50pm 09:01pm 09:14pm 09:18pm 09:26pm 09:33pm
09:20pm 09:31pm 09:44pm 09:48pm 09:56pm 10:03pm
09:50pm 10:01pm 10:14pm 10:18pm 10:26pm 10:33pm
10:20pm 10:31pm 10:44pm 10:48pm 10:56pm 11:03pm

Monday-Friday - Alameda Point

Montana St & Fruitvale Av 14th Av & E 18th St Oak St & 8th St (Lake Merritt BART) Broadway & 12th St (12th St BART) Webster St & Ralph Appezzato Memorial Pkwy W Ranger Av & #650
05:51am 06:00am 06:09am 06:15am 06:27am 06:36am
06:21am 06:30am 06:39am 06:45am 06:57am 07:06am
06:51am 07:00am 07:09am 07:15am 07:27am 07:36am
07:21am 07:32am 07:41am 07:47am 08:01am 08:10am
07:51am 08:02am 08:11am 08:18am 08:32am 08:41am
08:21am 08:32am 08:41am 08:48am 09:02am 09:11am
08:51am 09:02am 09:11am 09:18am 09:32am 09:41am
09:21am 09:32am 09:41am 09:48am 10:02am 10:11am
09:51am 10:02am 10:11am 10:18am 10:32am 10:41am
10:21am 10:31am 10:40am 10:47am 11:01am 11:10am
10:51am 11:01am 11:10am 11:17am 11:31am 11:40am
11:21am 11:31am 11:40am 11:47am 12:01pm 12:10pm
11:51am 12:01pm 12:10pm 12:17pm 12:31pm 12:40pm
12:21pm 12:31pm 12:40pm 12:47pm 01:01pm 01:10pm
12:51pm 01:01pm 01:10pm 01:17pm 01:31pm 01:40pm
01:21pm 01:31pm 01:40pm 01:47pm 02:01pm 02:10pm
01:51pm 02:01pm 02:10pm 02:17pm 02:31pm 02:40pm
02:21pm 02:31pm 02:40pm 02:47pm 03:01pm 03:10pm
02:51pm 03:01pm 03:10pm 03:17pm 03:31pm 03:40pm
03:21pm 03:31pm 03:40pm 03:47pm 04:01pm 04:10pm
03:51pm 04:01pm 04:10pm 04:17pm 04:31pm 04:40pm
04:21pm 04:31pm 04:39pm 04:45pm 05:00pm 05:09pm
04:51pm 05:01pm 05:09pm 05:15pm 05:30pm 05:39pm
05:21pm 05:31pm 05:39pm 05:45pm 06:00pm 06:09pm
05:51pm 06:01pm 06:09pm 06:15pm 06:30pm 06:39pm
06:21pm 06:31pm 06:39pm 06:45pm 06:58pm 07:07pm
06:51pm 07:00pm 07:08pm 07:14pm 07:27pm 07:36pm
07:21pm 07:30pm 07:38pm 07:44pm 07:57pm 08:06pm
07:51pm 08:00pm 08:08pm 08:14pm 08:27pm 08:36pm
08:21pm 08:30pm 08:38pm 08:44pm 08:57pm 09:06pm
08:51pm 09:00pm 09:08pm 09:14pm 09:27pm 09:36pm
09:21pm 09:30pm 09:38pm 09:44pm 09:57pm 10:06pm
09:51pm 10:00pm 10:08pm 10:14pm 10:27pm 10:36pm

Saturday - Lower Diamond

W Ranger Av & #650 Atlantic Av & Webster St 11th St & Broadway (12th St BART) Madison St & 9th St 15th Av & E 17th St Montana St & Fruitvale Av
06:00am 06:11am 06:23am 06:31am 06:38am 06:51am
06:30am 06:41am 06:53am 07:01am 07:08am 07:21am
07:00am 07:11am 07:23am 07:31am 07:38am 07:51am
07:30am 07:41am 07:53am 08:01am 08:08am 08:21am
08:00am 08:11am 08:23am 08:31am 08:38am 08:51am
08:30am 08:41am 08:53am 09:01am 09:08am 09:21am
09:00am 09:11am 09:23am 09:31am 09:38am 09:51am
09:30am 09:41am 09:53am 10:01am 10:08am 10:21am
10:00am 10:11am 10:23am 10:31am 10:38am 10:51am
10:30am 10:41am 10:53am 11:01am 11:08am 11:21am
11:00am 11:11am 11:23am 11:31am 11:38am 11:51am
11:30am 11:41am 11:53am 12:01pm 12:08pm 12:21pm
12:00pm 12:11pm 12:23pm 12:31pm 12:38pm 12:51pm
12:30pm 12:41pm 12:53pm 01:01pm 01:08pm 01:21pm
01:00pm 01:11pm 01:23pm 01:31pm 01:38pm 01:51pm
01:30pm 01:41pm 01:53pm 02:01pm 02:08pm 02:21pm
02:00pm 02:11pm 02:23pm 02:31pm 02:38pm 02:51pm
02:30pm 02:41pm 02:53pm 03:01pm 03:08pm 03:21pm
03:00pm 03:11pm 03:23pm 03:31pm 03:38pm 03:51pm
03:30pm 03:41pm 03:53pm 04:01pm 04:08pm 04:21pm
04:00pm 04:11pm 04:23pm 04:31pm 04:38pm 04:51pm
04:30pm 04:41pm 04:53pm 05:01pm 05:08pm 05:21pm
05:00pm 05:11pm 05:23pm 05:31pm 05:38pm 05:51pm
05:30pm 05:41pm 05:53pm 06:01pm 06:08pm 06:21pm
06:00pm 06:11pm 06:23pm 06:31pm 06:38pm 06:51pm
06:30pm 06:41pm 06:53pm 07:01pm 07:08pm 07:21pm
07:00pm 07:11pm 07:23pm 07:31pm 07:38pm 07:51pm
07:30pm 07:41pm 07:53pm 08:01pm 08:08pm 08:21pm
08:00pm 08:11pm 08:23pm 08:31pm 08:38pm 08:51pm
08:30pm 08:41pm 08:53pm 09:01pm 09:08pm 09:21pm
09:00pm 09:11pm 09:23pm 09:31pm 09:38pm 09:51pm
09:30pm 09:41pm 09:53pm 10:01pm 10:08pm 10:21pm
10:00pm 10:11pm 10:23pm 10:31pm 10:38pm 10:51pm

Saturday - Alameda Point

Montana St & Fruitvale Av 14th Av & E 18th St Oak St & 8th St (Lake Merritt BART) Broadway & 12th St (12th St BART) Webster St & Ralph Appezzato Memorial Pkwy W Ranger Av & #650
06:01am 06:14am 06:21am 06:29am 06:41am 06:51am
06:31am 06:44am 06:51am 06:59am 07:11am 07:21am
07:01am 07:14am 07:21am 07:29am 07:41am 07:51am
07:31am 07:44am 07:51am 07:59am 08:11am 08:21am
08:01am 08:14am 08:21am 08:29am 08:41am 08:51am
08:31am 08:44am 08:51am 08:59am 09:11am 09:21am
09:01am 09:14am 09:21am 09:29am 09:41am 09:51am
09:31am 09:44am 09:51am 09:59am 10:11am 10:21am
10:01am 10:14am 10:21am 10:29am 10:41am 10:51am
10:31am 10:44am 10:51am 10:59am 11:11am 11:21am
11:01am 11:14am 11:21am 11:29am 11:41am 11:51am
11:31am 11:44am 11:51am 11:59am 12:11pm 12:21pm
12:01pm 12:14pm 12:21pm 12:29pm 12:41pm 12:51pm
12:31pm 12:44pm 12:51pm 12:59pm 01:11pm 01:21pm
01:01pm 01:14pm 01:21pm 01:29pm 01:41pm 01:51pm
01:31pm 01:44pm 01:51pm 01:59pm 02:11pm 02:21pm
02:01pm 02:14pm 02:21pm 02:29pm 02:41pm 02:51pm
02:31pm 02:44pm 02:51pm 02:59pm 03:11pm 03:21pm
03:01pm 03:14pm 03:21pm 03:29pm 03:41pm 03:51pm
03:31pm 03:44pm 03:51pm 03:59pm 04:11pm 04:21pm
04:01pm 04:14pm 04:21pm 04:29pm 04:41pm 04:51pm
04:31pm 04:44pm 04:51pm 04:59pm 05:11pm 05:21pm
05:01pm 05:14pm 05:21pm 05:29pm 05:41pm 05:51pm
05:31pm 05:44pm 05:51pm 05:59pm 06:11pm 06:21pm
06:01pm 06:14pm 06:21pm 06:29pm 06:41pm 06:51pm
06:31pm 06:44pm 06:51pm 06:59pm 07:11pm 07:21pm
07:01pm 07:14pm 07:21pm 07:29pm 07:41pm 07:51pm
07:31pm 07:44pm 07:51pm 07:59pm 08:11pm 08:21pm
08:01pm 08:14pm 08:21pm 08:29pm 08:41pm 08:51pm
08:31pm 08:44pm 08:51pm 08:59pm 09:11pm 09:21pm
09:01pm 09:14pm 09:21pm 09:29pm 09:41pm 09:51pm
09:31pm 09:44pm 09:51pm 09:59pm 10:11pm 10:21pm
10:01pm 10:14pm 10:21pm 10:29pm 10:41pm 10:51pm

Sunday - Lower Diamond

W Ranger Av & #650 Atlantic Av & Webster St 11th St & Broadway (12th St BART) Madison St & 9th St 15th Av & E 17th St Montana St & Fruitvale Av
06:00am 06:11am 06:23am 06:31am 06:38am 06:51am
06:30am 06:41am 06:53am 07:01am 07:08am 07:21am
07:00am 07:11am 07:23am 07:31am 07:38am 07:51am
07:30am 07:41am 07:53am 08:01am 08:08am 08:21am
08:00am 08:11am 08:23am 08:31am 08:38am 08:51am
08:30am 08:41am 08:53am 09:01am 09:08am 09:21am
09:00am 09:11am 09:23am 09:31am 09:38am 09:51am
09:30am 09:41am 09:53am 10:01am 10:08am 10:21am
10:00am 10:11am 10:23am 10:31am 10:38am 10:51am
10:30am 10:41am 10:53am 11:01am 11:08am 11:21am
11:00am 11:11am 11:23am 11:31am 11:38am 11:51am
11:30am 11:41am 11:53am 12:01pm 12:08pm 12:21pm
12:00pm 12:11pm 12:23pm 12:31pm 12:38pm 12:51pm
12:30pm 12:41pm 12:53pm 01:01pm 01:08pm 01:21pm
01:00pm 01:11pm 01:23pm 01:31pm 01:38pm 01:51pm
01:30pm 01:41pm 01:53pm 02:01pm 02:08pm 02:21pm
02:00pm 02:11pm 02:23pm 02:31pm 02:38pm 02:51pm
02:30pm 02:41pm 02:53pm 03:01pm 03:08pm 03:21pm
03:00pm 03:11pm 03:23pm 03:31pm 03:38pm 03:51pm
03:30pm 03:41pm 03:53pm 04:01pm 04:08pm 04:21pm
04:00pm 04:11pm 04:23pm 04:31pm 04:38pm 04:51pm
04:30pm 04:41pm 04:53pm 05:01pm 05:08pm 05:21pm
05:00pm 05:11pm 05:23pm 05:31pm 05:38pm 05:51pm
05:30pm 05:41pm 05:53pm 06:01pm 06:08pm 06:21pm
06:00pm 06:11pm 06:23pm 06:31pm 06:38pm 06:51pm
06:30pm 06:41pm 06:53pm 07:01pm 07:08pm 07:21pm
07:00pm 07:11pm 07:23pm 07:31pm 07:38pm 07:51pm
07:30pm 07:41pm 07:53pm 08:01pm 08:08pm 08:21pm
08:00pm 08:11pm 08:23pm 08:31pm 08:38pm 08:51pm
08:30pm 08:41pm 08:53pm 09:01pm 09:08pm 09:21pm
09:00pm 09:11pm 09:23pm 09:31pm 09:38pm 09:51pm
09:30pm 09:41pm 09:53pm 10:01pm 10:08pm 10:21pm
10:00pm 10:11pm 10:23pm 10:31pm 10:38pm 10:51pm

Sunday - Alameda Point

Montana St & Fruitvale Av 14th Av & E 18th St Oak St & 8th St (Lake Merritt BART) Broadway & 12th St (12th St BART) Webster St & Ralph Appezzato Memorial Pkwy W Ranger Av & #650
06:01am 06:14am 06:21am 06:29am 06:41am 06:51am
06:31am 06:44am 06:51am 06:59am 07:11am 07:21am
07:01am 07:14am 07:21am 07:29am 07:41am 07:51am
07:31am 07:44am 07:51am 07:59am 08:11am 08:21am
08:01am 08:14am 08:21am 08:29am 08:41am 08:51am
08:31am 08:44am 08:51am 08:59am 09:11am 09:21am
09:01am 09:14am 09:21am 09:29am 09:41am 09:51am
09:31am 09:44am 09:51am 09:59am 10:11am 10:21am
10:01am 10:14am 10:21am 10:29am 10:41am 10:51am
10:31am 10:44am 10:51am 10:59am 11:11am 11:21am
11:01am 11:14am 11:21am 11:29am 11:41am 11:51am
11:31am 11:44am 11:51am 11:59am 12:11pm 12:21pm
12:01pm 12:14pm 12:21pm 12:29pm 12:41pm 12:51pm
12:31pm 12:44pm 12:51pm 12:59pm 01:11pm 01:21pm
01:01pm 01:14pm 01:21pm 01:29pm 01:41pm 01:51pm
01:31pm 01:44pm 01:51pm 01:59pm 02:11pm 02:21pm
02:01pm 02:14pm 02:21pm 02:29pm 02:41pm 02:51pm
02:31pm 02:44pm 02:51pm 02:59pm 03:11pm 03:21pm
03:01pm 03:14pm 03:21pm 03:29pm 03:41pm 03:51pm
03:31pm 03:44pm 03:51pm 03:59pm 04:11pm 04:21pm
04:01pm 04:14pm 04:21pm 04:29pm 04:41pm 04:51pm
04:31pm 04:44pm 04:51pm 04:59pm 05:11pm 05:21pm
05:01pm 05:14pm 05:21pm 05:29pm 05:41pm 05:51pm
05:31pm 05:44pm 05:51pm 05:59pm 06:11pm 06:21pm
06:01pm 06:14pm 06:21pm 06:29pm 06:41pm 06:51pm
06:31pm 06:44pm 06:51pm 06:59pm 07:11pm 07:21pm
07:01pm 07:14pm 07:21pm 07:29pm 07:41pm 07:51pm
07:31pm 07:44pm 07:51pm 07:59pm 08:11pm 08:21pm
08:01pm 08:14pm 08:21pm 08:29pm 08:41pm 08:51pm
08:31pm 08:44pm 08:51pm 08:59pm 09:11pm 09:21pm
09:01pm 09:14pm 09:21pm 09:29pm 09:41pm 09:51pm
09:31pm 09:44pm 09:51pm 09:59pm 10:11pm 10:21pm
10:01pm 10:14pm 10:21pm 10:29pm 10:41pm 10:51pm