Stop Locator

200 - Union City BART - Newpark Mall - Fremont BART

Route Information

Max Stops Served: 92 Stops
Monday-Friday Service: 05:51am ‐ 01:04am
- 74 scheduled trips
Saturday Service: 07:00am ‐ 01:20am
- 70 scheduled trips
Sunday Service: 07:00am ‐ 01:19am
- 70 scheduled trips
Cities Served:Fremont, Newark, Union City

Route Stops

Retrieving Departure Updates..
Fremont BART
Mowry Av & #2557
Mowry Av & Lexington St
Mowry Av & Argonaut Way
Mowry Av & Glenview Dr
Mowry Av & Farwell Dr
Mowry Av & Alpenrose Dr (Swiss Park)
Mowry Av & Silliman Cr.
Mowry Av & Rockrose Dr
Cedar Blvd & Birch St
Cedar Blvd & Smith Av
Central Av & Cedar Blvd
Central Av & Cherry St
Central Av & Morton Av
Filbert St & Enterprise Dr
Sycamore St & Thornton Av
Thornton Av & Arden St
Newark Blvd & Lafayette Av
Newark Blvd & Newark Community Park
Newark Blvd & Jarvis Av
Decoto Rd & Ozark River Way
Decoto Rd & Brookmill Dr
Decoto Rd & Perry Rd
Decoto Rd & Union Square