Stop Locator

7 - Del Norte BART - Berkeley BART

Route Information

Max Stops Served:104 Stops
Monday-Friday Service: 05:45am ‐ 08:50pm
- 118 scheduled trips
Saturday Service: 07:55am ‐ 07:40pm
- 44 scheduled trips
Sunday Service: 07:55am ‐ 07:40pm
- 44 scheduled trips
Cities Served:Berkeley, El Cerrito, Richmond, Kensington

Route Stops

Retrieving Departure Updates..
Allston Way & Shattuck Av
Shattuck Av & University Av
Shattuck Av & Virginia St
Shattuck Av & Vine St
Henry St & Berryman St
The Alameda & Solano Av
Marin Av & The Circle
Arlington Av & Mendocino Path
Arlington Av & Thousand Oaks Blvd
Arlington Av & San Luis Rd
Arlington Av & Amherst Av
Arlington Av & Wellesley Av
Arlington Av & Westminster Av
Arlington Av & Cowper Av
Arlington Blvd & Moeser Ln
Arlington Blvd & Villa Nueva Dr
Arlington Blvd & Rifle Range Rd
Arlington Blvd & Madera Dr
Arlington Blvd & Potrero Av
Arlington Blvd & Cutting Blvd
Barrett Av & #6509
Barrett Av & Tulare Av
Barrett Av & Yuba St
Barrett Av & Mount St
San Pablo Av & MacDonald Av
San Pablo Av & Wall Av