Stop Locator

41 - Bayfair BART - Union Landing

Route Information

Max Stops Served: 69 Stops
Monday-Friday Service: 06:11am ‐ 10:55pm
- 34 scheduled trips
Saturday Service: 06:11am ‐ 10:55pm
- 34 scheduled trips
Sunday Service: 06:11am ‐ 10:55pm
- 34 scheduled trips
Cities Served:Hayward, Union City

Route Stops

Retrieving Departure Updates..
Hayward BART
D St & Atherton St
Meek Av & Jackson St
Whitman St & Sycamore Av
Whitman St & Cody Rd
Harder Rd & Soto Rd
Gading Rd & Dumont Av
Schafer Rd & Tyrrell Av
Manon Av & Shepherd Av
Huntwood Av & Harris Rd
W Tennyson Rd & Beatron Way
South Hayward BART
Tennyson Rd & Leidig Ct
Huntwood Av & Celia St
Huntwood Av & New England Village Dr
Huntwood Av & Crocker Av
Huntwood Av & Salmon Way
Whipple Rd & Huntwood Av
Dyer St & Flint St
Union Landing Transit Center